Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.
Articolul 1 - DEFINITII
Termenii si conditiile generale de vanzare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre societatea comerciala MYON BAITS SRL, prin intermediul magazinului  myonbaits.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
In continuare, urmatorii termeni vor insemna:
VANZATOR MYON BAITS SRL - myonbaits.ro , cu sediul in Deva, Str. Pietroasa, Nr. 21,et.4, ap. 61, Jud. Hunedoara, Nr. Reg. Com j20/907/2016, CUI  36462167 CUMPARATOR - persoana fizica sau juridica, care emite o comanda online sau telefonic prin intermediul myonbaits.ro
BUNURI / SERVICII -Produse, echipamente si materiale prezente in magazinul virtual, inclusiv atasatele lor, care pot face obiectul comenzii in cadrul magazinului
COMANDA - document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
CONTRACT - comanda confirmata are valoare contractuala.
ATRIBUTE - specificatiile produselor din magazin, specificatii de conformitate.
Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
3) Termenii si conditiile generale de vanzare
Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Articolul 3 - VALABILIATE
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia in cazul in care este necesar.
Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
4.1 Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
4.2 Informatiile prezentate pe site-ul vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
4.3 Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul, are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
Articolul 5 - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii , cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
Articolul 6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea MYON BAITS SRL - myonbaits.ro
 si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
Articolul 7 - CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE
Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
Articolul 8 - TERMENE PENALITATI
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina la plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 30 zile lucratoare.
Articolul 9 - FACTURARE - PLATI
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Produsele livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
Articolul 10 - RISCURI SI RESPONSABILITATI
10.1 Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Produsele  catre Cumparator si asigura un termen cat mai rapid de livrare care variaza intre o zi si 7 zile de la trecerea Comenzii in status Livrare, status care va fi notificat pe email Cumparatorului. In conditii exceptionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare.
10.2 Transport - Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Produsele in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Produselor pe teritoriul Romaniei.
Articolul 11 - ACCEPTARE
Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Produsele sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Bunurile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Produselor in ambalajul original si fara deteriorari. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.
Articolul 12 - MARFURI EXCEDENTARE
Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.
Articolul 13 - GARANTII
Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta intreaga sau o parte a Bunurilor si Produselor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 12 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.
Articolul 14 - TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Produselor va fi transferata in momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.
Articolul 15 - RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR
Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Produselor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.
Articolul 16 - RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.
Articolul 17 - INCARCARE - TERMINARE
Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.
Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile Vanzatorului.
Articolul 18 - FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
Articolul 19 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.
Articolul 20 - PREVEDERI DIVERSE
Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor Termeni si Conditii de Vanzare sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Partile de vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale.
Articolul 21 - GDRP Protectia datelor
Responsabila pentru protecria datelor cu privire la aceasta pagina web este MYON BAITS SRL SRL. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, MYON BAITS SRL SRL respecta cu strictere prevederile legale in vigoare privind protecria datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine societarii MYON BAITS SRL SRL in limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise in continuare.
Prezenta declararie privind protecria datelor se aplica doar pentru acest site si pentru subdomeniile aferente, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terri. Va rugam sa verificari declarariile privind protecria datelor ale paginilor web controlate sau operate de terri, deoarece aceste pagini web nu se afla sub controlul nostru si MYON BAITS SRL SRL nu isi asuma raspunderea pentru conrinutul acestora si masurile acestora privind protecria datelor.
[1.] Securitatea datelor
[1.1] Pentru protecria datelor dumneavoastra, MYON BAITS SRL a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protecriei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinra un risc major pentru drepturile si libertarile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.
[1.2] Va rugam sa rerineri ca sunteri personal raspunzator pentru confidenrialitatea si pastrarea in condirii de siguranra a datelor dumneavoastra de utilizator sau a parolelor dumneavoastra, care v-au fost predate sau comunicate.
[2.] Prelucrarea datelor minorilor
[2.1] Va punem in vedere in mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au implinit varsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor si a instrumentelor, precum si a rezultatelor procesarii datelor utilizatorilor care nu au aceasta varsta minima este interzisa fara acordul parinrilor/tutorilor. In cazul in care are totusi loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odata cu luarea la cunostinra a acestui fapt.
[3.] Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastra
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protecria datelor cu caracter personal. In cazul in care corespondari cu noi sau completari un formular cu date pe pagina noastra web, va rugam sa averi in vedere faptul ca datele menrionate de dumneavoastra pe formularul respectiv vor fi prelucrate in scopurile descrise in continuare (a se vedea punctele [5.] si [6.]).
[3.2.] Datele colectate de noi
Daca vizitari pagina noastra web, datele cu caracter personal sunt inregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informarii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultari punctul [7.]
[4.] Parteneri
MYON BAITS SRL SRL nu transmite date personale catre parteneri.
[5] Prelucrari ale datelor pentru care nu este necesar consimramantul
Mai multe informarii referitoare la prelucrari de date pentru care nu este necesar consimramantul gasiri in enumerarea urmatoare.
Formular de contact general
- Formular de contact: contact general: La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal din categoriile: (de contact adresa de mail).
- Scop: Raspunsul la solicitarea dumneavoastra
- Temei: Interes legitim de a prelucra individual intrebarile dumneavoastra si de a putea raspunde credibil.
- Durata de stocare: 12 luni
- Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate.
[6] Prelucrari ale datelor pentru care este necesar consimramantul
MYON BAITS SRL SRL prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:
- gestionarea relatiei cu clientul in vederea furnizarii produselor solicitate
Inscrierea la newsletter
- La trimiterea newsletter vom utiliza adresa de e-mail comunicata de dumneavoastra si in final avem nevoie de confirmarea dumneavoastra ca, in calitate de titular al adresei de e-mail, sunteri de acord cu primirea acestora (asa-numita funcrie Double Opt-In). Puteri revoca in orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare
- Scop: Trimiterea informariilor despre produse, servicii si evenimente
- Temei: Consimramantul
- Durata de stocare: Atat timp cat se trimite newsletterul, pana la dezabonare. Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi newsletter.
*Campuri de date exacte: Formula de adresare, prenume, nume, e-mail, locarie aleasa
[7.] Cookies si Social Plug-ins
[7.1] Colectam date in mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fisier text care salveaza setarile pentru internet. Aproape fiecare pagina web foloseste aceasta tehnologie. Aceasta este descarcata de browser-ul dumneavoastra de internet la prima accesare a unei pagini web. La urmatoarea accesare a acestei pagini web cu acelasi dispozitiv, Cookie-urile si informariile salvate sunt fie trimise inapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau catre o alta pagina web careia ii aparrin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaste ca ari mai accesat o data pagina cu acest browser si variaza in unele cazuri conrinutul afisat.
[8.] Drepturile persoanelor vizate
Puteri face uz de urmatoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:
[8.1] Dreptul la informarii Puteri solicita o confirmare a procesarii datelor dumneavoastra personale si a modului in care acestea sunt utilizate.
[8.2] Dreptul la corectare In cazul in care procesam date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteri solicita oricand corectarea sau completarea acestora.
In cazul in care ari creat un cont de utilizator, puteri avea acces oricand la datele dumneavoastra cu caracter personal si le puteri completa sau corecta. In plus, puteri inchide in orice moment contul de utilizator.
[8.3] Dreptul la stergere Puteri solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai exista, daca procesarea acestora contravine prevederilor legale, daca procesarea acestora afecteaza in exces interesele dumneavoastra sau daca procesarea se bazeaza pe acordul dumneavoastra, acord pe care l-ari revocat. Trebuie sa rerineri ca pot exista si alte motive care sa impiedice stergerea imediata a datelor dumneavoastra, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acriuni pendinte, pretenrii, exercitarea sau apararea unor drepturi legale etc.
[8.4] Dreptul la limitarea procesarii
Averi dreptul sa solicitari o limitare a procesarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:
- contestari corectitudinea datelor dumneavoastra, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite sa verificam corectitudinea datelor dumneavoastra,
- procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastra va opuneri insa stergerii acestora si solicitari o limitare a utilizarii acestor date,
- noua nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul prevazut, dumneavoastra insa mai averi nevoie de aceste date in scopul executarii, exercitarii sau apararii unor pretenrii legale sau
-ari contestat procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
[8.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteri solicita sa va punem la dispozirie datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ari furnizat intr-un format structurat, uzual si lizibil prin mijloace tehnice, in masura in care procesam aceste date in baza acordului dumneavoastra sau pentru executarea unui contract intre noi, prelucrarea facandu-se prin procese automatizate.
[8.6] Dreptul la contestare In cazul in care procesam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru indeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autoritari publice sau in cazul in care facem referire la necesitatea de aparare a unui interes legitim, puteri contesta procesarea acestor date, in masura in care exista un interes legitim prevalent in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteri oricand sa revocari acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fara indicarea unui motiv.
[8.7] Dreptul la reclamarie Daca sunteri de parere ca am incalcat prevederi ale dreptului austriac sau european in procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, lezand astfel drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactari pentru a putea clarifica intrebarile dumneavoastra. Bineinreles ca averi dreptul sa va adresari Autoritarii Romane pentru Protecria Datelor, respectiv unei autoritari europene de supraveghere.
Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de MYON BAITS SRL SRL printr-o notificare la adresa de e-mail myonbaits@gmail.com