Ne bucuram de interesul manifestat pentru firma noastra. Protejarea sferei dumneavoastra private in timpul utilizarii site-ul nostru web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam in continuare in detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabila pentru protecria datelor cu privire la aceasta pagina web este MYON BAITS SRL SRL. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, MYON BAITS SRL SRL respecta cu strictere prevederile legale in vigoare privind protecria datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine societarii MYON BAITS SRL SRL in limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise in continuare.

Prezenta declararie privind protecria datelor se aplica doar pentru acest site si pentru subdomeniile aferente, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terri. Va rugam sa verificari declarariile privind protecria datelor ale paginilor web controlate sau operate de terri, deoarece aceste pagini web nu se afla sub controlul nostru si MYON BAITS SRL SRL nu isi asuma raspunderea pentru conrinutul acestora si masurile acestora privind protecria datelor.

[1.] Securitatea datelor

[1.1] Pentru protecria datelor dumneavoastra, MYON BAITS SRL a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protecriei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinra un risc major pentru drepturile si libertarile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

[1.2] Va rugam sa rerineri ca sunteri personal raspunzator pentru confidenrialitatea si pastrarea in condirii de siguranra a datelor dumneavoastra de utilizator sau a parolelor dumneavoastra, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Va punem in vedere in mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au implinit varsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor si a instrumentelor, precum si a rezultatelor procesarii datelor utilizatorilor care nu au aceasta varsta minima este interzisa fara acordul parinrilor/tutorilor. In cazul in care are totusi loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odata cu luarea la cunostinra a acestui fapt.

[3.] Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastra

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protecria datelor cu caracter personal. In cazul in care corespondari cu noi sau completari un formular cu date pe pagina noastra web, va rugam sa averi in vedere faptul ca datele menrionate de dumneavoastra pe formularul respectiv vor fi prelucrate in scopurile descrise in continuare (a se vedea punctele [5.] si [6.]).

[3.2.] Datele colectate de noi

Daca vizitari pagina noastra web, datele cu caracter personal sunt inregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informarii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultari punctul [7.]

[4.] Parteneri

MYON BAITS SRL SRL nu transmite date personale catre parteneri.

[5] Prelucrari ale datelor pentru care nu este necesar consimramantul

Mai multe informarii referitoare la prelucrari de date pentru care nu este necesar consimramantul gasiri in enumerarea urmatoare.

Formular de contact general

- Formular de contact: contact general: La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal din categoriile: (de contact adresa de mail).

- Scop: Raspunsul la solicitarea dumneavoastra

- Temei: Interes legitim de a prelucra individual intrebarile dumneavoastra si de a putea raspunde credibil.

- Durata de stocare: 12 luni

- Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate.

[6] Prelucrari ale datelor pentru care este necesar consimramantul

MYON BAITS SRL SRL prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:

- gestionarea relatiei cu clientul in vederea furnizarii produselor solicitate

Inscrierea la newsletter

- La trimiterea newsletter vom utiliza adresa de e-mail comunicata de dumneavoastra si in final avem nevoie de confirmarea dumneavoastra ca, in calitate de titular al adresei de e-mail, sunteri de acord cu primirea acestora (asa-numita funcrie Double Opt-In). Puteri revoca in orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare

- Scop: Trimiterea informariilor despre produse, servicii si evenimente

- Temei: Consimramantul

- Durata de stocare: Atat timp cat se trimite newsletterul, pana la dezabonare. Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi newsletter.

*Campuri de date exacte: Formula de adresare, prenume, nume, e-mail, locarie aleasa

[7.] Cookies si Social Plug-ins

[7.1] Colectam date in mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fisier text care salveaza setarile pentru internet. Aproape fiecare pagina web foloseste aceasta tehnologie. Aceasta este descarcata de browser-ul dumneavoastra de internet la prima accesare a unei pagini web. La urmatoarea accesare a acestei pagini web cu acelasi dispozitiv, Cookie-urile si informariile salvate sunt fie trimise inapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau catre o alta pagina web careia ii aparrin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaste ca ari mai accesat o data pagina cu acest browser si variaza in unele cazuri conrinutul afisat.

[8.] Drepturile persoanelor vizate

Puteri face uz de urmatoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

[8.1] Dreptul la informarii Puteri solicita o confirmare a procesarii datelor dumneavoastra personale si a modului in care acestea sunt utilizate.

[8.2] Dreptul la corectare In cazul in care procesam date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteri solicita oricand corectarea sau completarea acestora.

In cazul in care ari creat un cont de utilizator, puteri avea acces oricand la datele dumneavoastra cu caracter personal si le puteri completa sau corecta. In plus, puteri inchide in orice moment contul de utilizator.

[8.3] Dreptul la stergere Puteri solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai exista, daca procesarea acestora contravine prevederilor legale, daca procesarea acestora afecteaza in exces interesele dumneavoastra sau daca procesarea se bazeaza pe acordul dumneavoastra, acord pe care l-ari revocat. Trebuie sa rerineri ca pot exista si alte motive care sa impiedice stergerea imediata a datelor dumneavoastra, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acriuni pendinte, pretenrii, exercitarea sau apararea unor drepturi legale etc.

[8.4] Dreptul la limitarea procesarii

Averi dreptul sa solicitari o limitare a procesarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

- contestari corectitudinea datelor dumneavoastra, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite sa verificam corectitudinea datelor dumneavoastra,

- procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastra va opuneri insa stergerii acestora si solicitari o limitare a utilizarii acestor date,

- noua nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul prevazut, dumneavoastra insa mai averi nevoie de aceste date in scopul executarii, exercitarii sau apararii unor pretenrii legale sau

-ari contestat procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

[8.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteri solicita sa va punem la dispozirie datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ari furnizat intr-un format structurat, uzual si lizibil prin mijloace tehnice, in masura in care procesam aceste date in baza acordului dumneavoastra sau pentru executarea unui contract intre noi, prelucrarea facandu-se prin procese automatizate.

[8.6] Dreptul la contestare In cazul in care procesam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru indeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autoritari publice sau in cazul in care facem referire la necesitatea de aparare a unui interes legitim, puteri contesta procesarea acestor date, in masura in care exista un interes legitim prevalent in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteri oricand sa revocari acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fara indicarea unui motiv.

[8.7] Dreptul la reclamarie Daca sunteri de parere ca am incalcat prevederi ale dreptului austriac sau european in procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, lezand astfel drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactari pentru a putea clarifica intrebarile dumneavoastra. Bineinreles ca averi dreptul sa va adresari Autoritarii Romane pentru Protecria Datelor, respectiv unei autoritari europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de MYON BAITS SRL SRL printr-o notificare la adresa de e-mail myonbaits@gmail.com